Chi tiết văn bản  

Văn bản khác

 

Kế hoạch 453/KH-CĐKTKT - Đánh giá định kỳ lần 2 của tổ chức chứng nhận BVC

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 132/KH-CĐKTKT - Kiểm tra và bồi dưỡng năng lực tiếng anh cho CB, VC năm 2014

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 278/KH-CĐKTKT - Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường 2013 - 2014

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 271/KH-CĐKTKT - Tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên học kỳ II

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 289/KH-CĐKTKT - Thanh tra công tác được giao tại các đơn vị

Lượt xem:0

 

Quyết định 205/QD-UBND - Kiện toàn tổ chức bộ máy DTEC 2013

Lượt xem:0

 

Thông báo 930/TB-CĐKTKT - Lịch nghỉ Tết dương lịch 2015

Lượt xem:0

 

Thông tư 47/2014/TT-BGDDT - Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Lượt xem:0

 

Quyết định 185/QĐ-CĐKTKT - Miễn giảm học phí

Lượt xem:0

 

Công văn 2785/TCT-CS - Giới thiệu nội dung mới về thuế TNDN

Lượt xem:0

 

Quyết định 1378/QĐ-BTC - Thủ tục hành chính được sửa đổi liên quan đến thuế TNCN

Lượt xem:0

 

Thông tư 78/2014/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập DN

Lượt xem:0

 

Ke hoach sơ ket hoc ky I 2014 - 2015

Lượt xem:0

 

Quyết định 193/QĐ-CĐKTKT - Xóa tên khỏi danh sách HSSV

Lượt xem:0

 

Thông tư 200/2014/TT-BTC - HD chế độ kế toán doanh nghiệp

Lượt xem:0

 

Thông tư 200/2014/TT-BTC - HD chế độ kế toán doanh nghiệp Phu luc 1

Lượt xem:0

 

Quyết định 736/QĐ-CĐKTKT - Cho phép thực hiện đề tài NCKH cấp trường 2014 - 2015

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 162/KH-CĐKTKT – Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH 2014 - 2015

Lượt xem:0

 

Quyết định 196/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho học sinh xin thôi học Lò Văn Tình, lớp 28C5

Lượt xem:0

 

Quyết định 176/QĐ-CĐKTKT - Phân công GV chấm khóa luận tốt nghiệp

Lượt xem:0

 

Quyết định 204/QĐ-CĐKTKT - Cho phép bảo lưu kết quả học tập - rèn luyện Phạm Thu trang, K6CĐA2

Lượt xem:0

 

Quyết định 617/QĐ-CĐKTKT - Phân công công tác GVCN, CVHT 2015-2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 240/KH-CĐKTKT - Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 1407/KH-UBND - Bảo vệ cơ quan

Lượt xem:0

 

Thong bao mua ve xe 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Phieu yeu cau Mau Don Xin Nghi Phep

Lượt xem:0

 

Thông tư 200/2014/TT-BTC - HD chế độ kế toán doanh nghiệp Phu luc 2

Lượt xem:0

 

Thông tư 200/2014/TT-BTC - HD chế độ kế toán doanh nghiệp Phu luc 3

Lượt xem:0

 

Thông tư 200/2014/TT-BTC - HD chế độ kế toán doanh nghiệp Phu luc 4

Lượt xem:0

 

Quyết định 198/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho sinh viên xin thôi học Vũ Thị Trang, lớp K7CĐA2

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 228/KH-CĐKTKT - Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

Lượt xem:0

 

Quyết định 269/QĐ-CĐKTKT - Thành lập ban thanh tra tốt nghiệp năm 2015

Lượt xem:0

 

Quyết định 307/QĐ-CĐKTKT - Công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQPAN

Lượt xem:0

 

Quyết định 312/QĐ-CĐKTKT - Công nhận tốt nghiệp cao đẳng hình thức chính quy năm 2015

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 591/KH-CĐKTKT - Tổ chức Hội thảo cấp trường

Lượt xem:0

 

Quyết định 341/QĐ-CĐKTKT - Công nhân và xếp loại đề tài NCKH cấp trường 2014 - 2015

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 432/KH-CĐKTKT - Phân công nhiệm vụ tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

Lượt xem:0

 

Thông báo 431/TB-CĐKTKT - Tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành QLKT, năm 2015

Lượt xem:0

 

Quyết định 594/QĐ-CĐKTKT - Xóa tên khỏi danh sách học sinh TCCN

Lượt xem:0

 

Thông báo Thủ tục trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí đợt I 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 730/KH-CĐKTKT - Thanh tra hoạt động sư phạm 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 139/KH-ĐTN - Phân công nhiệm vụ đội văn nghệ

Lượt xem:0

 

Quyết định 550/QĐ-CĐKTKT - Thành lập HĐ xét duyệt trợ cấp, miễn giảm 2015-2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 62/KH-CĐCS - Tổ chức giải bóng truyền nữ 20.10.2015

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 558b/KH-CĐKTKT - Tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 668/KH-CĐKTKT - Công tác thanh tra năm học 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 243/KH-CĐKTKT - Tổng kết năm học 2014 - 2015

Lượt xem:0

 

Quyết định 433/QĐ-CĐKTKT - Thành lập Ban tổ chức, Ban cơ sở vật chất, Ban quản lý lớp NVSP

Lượt xem:0

 

Quyết định 261/QĐ-CĐKTKT - Cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 36_2016_KH-ĐTN – Phân công nhiệm vụ tư vấn TS - Tiếp sức mùa thi 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 595/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho học sinh xin thôi học Nguyễn Thị Bích Thuận - K3CĐA3

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 669/KH-CĐKTKT - Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 706/KH-CĐKTKT - Tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2015-2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 707_2015_KH-CĐKTKT - Tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2015-2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 659/QĐ-CĐKTKT - Cho phép học sinh được bảo lưu kết quả học tập Hoàng Quốc Việt 28A1

Lượt xem:0

 

Quyết định 688/QĐ-CĐKTKT - Trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đợt I

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 126/KH-ĐU - Phân công nhiệm vụ tổ chức giải thi đấu bóng chuyền đợt 2

Lượt xem:0

 

Quyết định 125/QĐ-ĐU - Thành lập BTC, Tổ trọng tài giải thi đấu bóng chuyền đợt 2

Lượt xem:0

 

Quyết định 504/QĐ-CĐKTKT - Phân công trợ lý khoa năm học 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 795/QD-CĐKTKT - Cho học sinh xin thôi học Vũ Ngọc Tuân, lớp 27A1

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 907/KH-CĐKTKT - Đào tạo lớp TCCN hình thức VLVH K14 ngành Pháp luật

Lượt xem:0

 

Quyết định 859/QĐ-CĐKTKT - Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 170/KH-ĐTN - Phân công nhiệm vụ tham gia Hội thi Tuyên truyền pháp luật giao thông

Lượt xem:0

 

Quyết định 860/QĐ-CĐKTKT - Nội quy PCCC

Lượt xem:0

 

Quyết định 889/QĐ-CĐKTKT - HD đánh giá, phân loại GVCN, CVHT háng tháng

Lượt xem:0

 

Quyết định 917/QĐ-CĐKTKT - Cho phép học sinh trở lại trường học Nguyễn Thị Hiền, lớp 28A1

Lượt xem:0

 

Thông báo 4659/TB-LDTBXH - Nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với viên chức của cơ quan sự nghiệp

Lượt xem:0

 

Quyết định 394/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho HS xin thôi học Lò Văn Đoàn 27A1

Lượt xem:0

 

Thông báo 1056/TB-CĐKTKT - Nghỉ Lễ, tết năm 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 1059/QĐ-CĐKTKT - Cho phép học sinh được bảo lưu kết quả học tập Hồ A trung 27C5

Lượt xem:0

 

Quyết định 1060/QĐ-CĐKTKT - Cho phép học sinh được bảo lưu kết quả học tập Cứ Thị Là 27C5

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 216/KH-CĐKTKT - Tổng kết năm học 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Danh sách HSSV đã được hưởng TCXH, HTCPHT, Miễn giảm HP năm học 2016-2017 K7A2

Lượt xem:0

 

Quyết định 83_2016_QĐ-CĐKTKT - Cho phép học sinh trở lại trường học Lò Thị Tuyền 28C5

Lượt xem:0

 

Quyết định 19/QĐ-CĐKTKT - Phân công HS TCCN khóa 27, khóa 28 TTTN 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 102a/QĐ-CĐKTKT - Cho sinh viên xin thôi học Quàng Văn Cường - K8CĐC2

Lượt xem:0

 

Quyết định 105/QĐ-CĐKTKT - Xóa tên khỏi danh sách học sinh sinh viên

Lượt xem:0

 

Quyết định 168/QĐ-CĐKTKT - SV được bảo lưu kết quả học tập, rèn luyện Lò Thị Kim Oanh - K8CĐC2

Lượt xem:0

 

Quyết định 102b/QĐ-CĐKTKT - HS được bảo lưu kết quả học tập - rèn luyện - 28C4

Lượt xem:0

 

Kế hoach tu danh gia chat luong cua Trương

Lượt xem:0

 

Quyết định 164/QĐ-CĐKTKT - Miễn thi môn học GDQPAN cho sinh viên CĐ

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 216/KH-CĐKTKT - Tuyển sinh TCCN hệ chính quy năm 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 167/QĐ-CĐKTKT - Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2015-2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 209/KH-CĐKTKT - Tổ chức đối thoại với HSSV học kỳ II 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 215/KH-CĐKTKT - Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 18/QĐ-CĐKTKT - HS được bảo lưu kết quả học tập Huỳnh Nguyễn Phúc Trường, lớp K8CĐA2

Lượt xem:0

 

Thông báo miễn, giảm học phí 28.4.2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 447/2013/QD-UBDT - Công nhận thôn bản đặc biệt khó khăn Điện Biên

Lượt xem:0

 

Quyết định 290/QĐ-CĐKTKT - Xóa tên khỏi DS HS TCCN Nguyễn Thị Hiền, lớp 28A1

Lượt xem:0

 

Quyết định 273/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho sinh viên xin thôi học Mào Thị Thái, lớp K8CĐA2

Lượt xem:0

 

Quyết định 258/QĐ-CĐKTKT - Cho phép HS bảo lưu kết quả học tập Sùng A Nhè, lớp 28C2

Lượt xem:0

 

Quyết định 242/QĐ-CĐKTKT - Xóa tên khỏi danh sách Giàng A Tềnh, lớp 28C2

Lượt xem:0

 

Quyết định 241/QĐ-CĐKTKT - Xóa tên khỏi danh sách Lò Văn Khánh, lớp 28C2

Lượt xem:0

 

KH đánh giá KQRL HSSV học kỳ II năm học 2015-2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 275/KH-CĐKTKT - Tổng kết năm học 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 255/KH-CĐKTKT - Tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 218/KH-CĐKTKT - Tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 535/QĐ-CĐCS - Quy định mức thu phí trông giữ xe tại Trường

Lượt xem:0

 

Quyết định 598/QĐ-CĐKTKT - Ban hành Nội quy ra vào cơ quan

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 06/KH-ĐU - Triển khai thực hiện NQ chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 92/KH-CĐCS - Phân công nhiệm vụ tổ chức các câu lạc bộ hè 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 302/KH-CĐKTKT - Phân công nhiệm vụ tổ chức lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp 2016

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 370/KH-CĐKTKT - TC liên hoan chia tay lưu sinh viên Lào tốt nghiệp ra trường năm 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 273/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho SV xin thôi học Mào Thị Thái, lớp K5CĐA2

Lượt xem:0

 

Thông báo 330/TB-CĐKTKT - Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016 ngành Quản lý kinh tế

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 36_2016_KH-ĐTN - PCNV Tư vấn tuyển sinh 23.6.2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 410/QĐ-CĐKTKT - Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng K 6 chính quy, đợt 1 2016

Lượt xem:0

 

Biên bản 421/BB-CĐKTKT - Xét kết quả học tập kỳ II & cả năm ngành Pháp luật Sìn Hồ và ngành QLVH Mường Nhé K12

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 103/KH-CĐCS - Thi viết bài thuyết minh giới thiệu các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 615/QĐ-CĐKTKT - Cho phép học sinh trở lại trường học Hồ A Trung 27C5

Lượt xem:0

 

Quyết định 618/QĐ-CĐKTKT - Cho sinh viên xin thôi học Lò Thị Kim Oanh K8CĐC2

Lượt xem:0

 

Thông báo Bán vé gửi xe cho HSSV kỳ I năm học 2016-2017

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 858/KH-CĐKTKT - Tổ chức đối thoại với HSSV kỳ I năm học 2016-2017

Lượt xem:0

 

Quyết định 801/QĐ-CĐKTKT - Bổ sung Chủ nhiệm lớp Cố vấn học tập 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Quyết định 509/QĐ-CĐKTKT - Khen thưởng Học sinh - Sinh viên đợt 1 năm học 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 514/QĐ-CĐKTKT - Cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV hệ chính quy đợt 1 HK II 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 549/QĐ-CĐKTKT - Tặng thưởng Giấy khen cho tập thể, cá nhân năm học 2015 - 2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 552/QĐ-CĐKTKT - Buộc thôi học SV Giàng Văn Niêm K8CĐC2

Lượt xem:0

 

Quyết định 569/QĐ-CĐKTKT - Cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV hệ chính quy đợt 2, kỳ 2 2015-2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 570/QĐ-CĐKTKT - Khen thưởng HS, SV đợt 2 năm học 2015-2016

Lượt xem:0

 

Quyết định 574/QĐ-CĐKTKT - Quy định mức thu học phí

Lượt xem:0

 

Quyết định 592/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho sinh viên xin chuyển trường Dương Thị Thu Hằng

Lượt xem:0

 

Quyết định 594/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho sinh viên xin thôi học Khoàng Văn Ngưng, K8C2

Lượt xem:0

 

Thông báo 575/TB-CĐKTKT - Nộp học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Thông báo mua ve xe kỳ I năm học 2016-2017

Lượt xem:0

 

Quyết định 667/QĐ-CĐKTKT - Phân công giảng viên làm công tác CNL, CVHT 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Quyết định 687/QĐ-CĐKTKT - Giải quyết cho sinh viên xin thôi học Lỳ Ma De, lớp K8CĐC1

Lượt xem:0

 

Quyết định 686/QĐ-CĐKTKT - Cho phép SV được bảo lưu kế quả học tập Giàng A Tủa, lớp K8CĐC1

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 859/KH-CĐKTKT - Tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao năm học 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Quyết định 788/QĐ-CĐKTKT - TCXH, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Quyết định 848/QĐ-CĐKTKT - Xóa tên khỏi danh sách sinh viên CĐ Đào Đức Tùng

Lượt xem:0

 

Thông báo 901_2016_TB-CĐKTKT - Nộp học phí học kỳ II - Năm học 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Thông báo đọc tài liệu ISO tháng 12.2017

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 85/KH-ĐTN - Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên năm 2017

Lượt xem:0

 

Thong bao Tuyen dung

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 257/KH-CĐKTKT - Vận động Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017

Lượt xem:0

 

Quyết định 303/QĐ-CĐKTKT - Quy định về chuẩn mực đạo đức đối với VC và HSSV

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 296/KH-CĐKTKT - Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước 2017

Lượt xem:0

 

Thông báo tuyển sinh các lớp kế toán

Lượt xem:0

 

Thông báo thu học phí kỳ II năm 2017 - 2018

Lượt xem:0

 

Quyết định hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú đợt bổ sung năm 2016 - 2017

Lượt xem:0

 

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2018

Lượt xem:0

 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo Đại học, Thạc sĩ

Lượt xem:0

 

Thông báo tuyển sinh các lớp đại học, thạc sĩ, bồi dưỡng năm 2019

Lượt xem:0

 

Kế hoạch 305/KH-CĐKTKT - Triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Lượt xem:0