TIN MỚI  
Quyết định: v/v khen thưởng đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm học 2017-2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại hssv học kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ thạc sỹ, năm 2018 ngành Quản lý đô thị và công trình
Thông báo phối hợp tuyển sinh lớp ôn thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin
Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ thạc sỹ, năm 2018 ngành Quản lý Đất đai
HD thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Công đoàn cơ sở năm học 2017 - 2018
TB phối hợp tuyển sinh lớp liên thông Đại học ngành Lâm Sinh
TB phối hợp tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh
TB tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên kỳ II năm học 2017 - 2018
Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện đợt I năm 2018
KH luyện tập và thi đấu của đoàn thể thao trường tham dự hội thi thể thao khối trường chuyên nghiệp năm 2018
Phối hợp tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ năm 2018
Thông báo tuyển sinh lớp đại học ngành luật năm 2018
Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp năm 2018