TIN MỚI  
HD thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Công đoàn cơ sở năm học 2017 - 2018
TB phối hợp tuyển sinh lớp liên thông Đại học ngành Lâm Sinh
TB phối hợp tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh
TB tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên kỳ II năm học 2017 - 2018
Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện đợt I năm 2018
KH luyện tập và thi đấu của đoàn thể thao trường tham dự hội thi thể thao khối trường chuyên nghiệp năm 2018
Phối hợp tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ năm 2018
Thông báo tuyển sinh lớp đại học ngành luật năm 2018
Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp năm 2018
KH tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2017 - 2018
Thông báo tuyển sinh
Thông bảo tuyển sinh lớp trung cấp ngành chăn nuôi - thú y
Thông tư 71/2017/TT-BTC - HD xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Nghị định 44/2017/NĐ-CP - Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHTN
Thông tư 61/2017/TT-BTC - HD về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách