Tin tức  
Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại hssv học kỳ I năm học 2018 - 2019
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2018
Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên trúng tuyển năm 2018
Quyết định cho phép sinh viên trở lại trường học: Đỗ Thị Phương, lớp K8CĐA2
Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ thạc sỹ, năm 2018 ngành Quản lý đô thị và công trình
Thông báo phối hợp tuyển sinh lớp ôn thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin
Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ thạc sỹ, năm 2018 ngành Quản lý Đất đai
TB triệu tập học sinh sinh viên tham gia lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 7 năm 2018
HD thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Công đoàn cơ sở năm học 2017 - 2018
QĐ về việc công nhận kết quả rèn luyện của HSSV
TB phối hợp tuyển sinh lớp liên thông Đại học ngành Lâm Sinh
TB phối hợp tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh
TB tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên kỳ II năm học 2017 - 2018