Giới thiệu khoa
 
Khoa Kinh tế - Tài chính: BẢN LĨNH - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO
 
  Thời khoá biểu
Thời khóa biểu tuần 22 Năm học 2019 -2020
Thời khóa biểu tuần 21 Năm học 2019 -2020
Thời khóa biểu tuần 20 Năm học 2019 -2020
Thời khóa biểu tuần 19 Năm học 2019 -2020
Thời khóa biểu tuần 18 Năm học 2019 -2020
 
  Thông báo
Thông báo cuộc thi "Ánh sáng soi đường" của trung ương đoàn TNCSHCM
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển sinh các lớp đại học, thạc sĩ, bồi dưỡng năm 2019
Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo Đại học, Thạc sĩ
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2018
 
 
  Lịch thi
TKB 2016 - 2017 Tuan 24 KH thi lai hoc ki I 2016 - 2017
TKB 2016 - 2017 Tuan 22 Lịch thi lai hoc ki I 2016 - 2017
TKB 2016 - 2017 Tuan 19 KH thi hết học phần kì 1 2016- 2017
TKB 2016 - 2017 Tuan 17 KH thi hết HP kì 1 CĐ 2016- 2017
LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 
  Tốt nghiệp
Quyết định 284/QĐ-CĐKTKT - Thành lập các ban của Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN 2017
Kế hoạch 218/KH-CĐKTKT - Ôn và thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy năm 2017
Quyết định 179/QĐ-CĐKTKT - Giao khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 7
Quyết định 11/QĐ-CĐKTKT - Phân công HS TCCN - Khóa K28 Thực tập TN 2016 - 2017
Kế hoạch 345_2016_BB-CĐKTKT - Ôn và thi tốt nghiệp Giáo dục chính trị các lớp khóa 12 năm 2016